Projekt nawierzchni przydomowej GRATIS

Proponujemy Państwu opracowanie indywidualnego projektu nawierzchni przydomowej GRATIS już od 100 mkw! Warunki oraz poszczególne opcje promocji przedstawiamy poniżej:

Koszty

Warunkiem realizacji usługi projektowej jest wpłacenie kaucji właściwej dla wybranego pakietu.

Kaucja zwracana jest po zakupieniu materiałów zgodnych ze specyfikacją projektową. Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu w terminie do 2 miesięcy od daty przekazania projektu do APS-u (w okresie od listopada do lutego termin ten jest dłuższy – wynosi 6 miesięcy). O terminie dostarczenia projektu aranżacji kostki brukowej informuje Państwa projektant.

Jeśli nie dokonają Państwo zakupu w tym czasie, kaucja traktowana jest jako wynagrodzenie za niezrealizowany projekt, a jego fakturowanie nastąpi po 90 dniach od daty przekazania projektu APS-owi.

Dodatkowo, przy zamówieniu obmiaru obszaru zagospodarowanie pobierana jest opłata za wizytę projektanta na posesji w wysokości 300 zł (opłata bezzwrotna). Usługa może być wykonana bez obecności projektanta na posesji. W tym przypadku należy dostarczyć projektantowi materiały potrzebne do wykonania koncepcji (rzuty parteru budynku, mapa do celów projektowych, zdjęcia posesji w kilku ujęciach).

Uwagi

Aby otrzymać zwrot kaucji, należy dokonać zakupu w tym samym punkcie sprzedaży, w którym zamówili Państwo projekt.

Opcja I: E-projekt

 

E-PROJEKT to doskonała usługa dla wszystkich, którzy chcieliby bez presji czasu, w spokojnej, domowej atmosferze, ale z fachową pomocą profesjonalisty zaplanować układ nawierzchni wokół domu.

Parametry usługi

Metraż: od 100 do 200 m²
Szczegóły usługi: wykonanie projektu aranżacji terenu w wersji elektronicznej

Przebieg prac:

  • Dostarczenie przez Klienta aktualnych i zwymiarowanych planów zagospodarowania terenu (w skali 1:200, 1:250 lub 1:500), aktualnych rzutów przyziemia budynku (w skali 1:100 lub 1:50) oraz dodatkowych szkiców przygotowanych przez Klienta w formie elektronicznej do wybranego Autoryzowanego Punktu Sprzedaży (APS).
  • Wykonanie projektu przez projektanta po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i doprecyzowaniu szczegółów zamówienia. Usługa nie obejmuje obmiaru i spotkania na posesji Klienta.

Czas oczekiwania na projekt:

2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu) od momentu złożenia zamówienia;

Wykorzystane materiały:

linia kostek szlachetnych Libet Decco (elegante, antico, colormix), linia płyt tarasowych Libet Impressio i płyty kamienne Libet Patio;

Dodatkowe wymagania:

Aby zamówić usługę w APS-ie należy wypełnić formularz zamówienia wybierając w rubryce opcję E-PROJEKT oraz wpłacić kaucję w wysokości 500 zł netto.

Libet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedoskonałości zestawienia materiałów, wzorcowo opracowanych na podstawie rysunków przekazanych przez Klienta.

Opcja II: Comfort

 

COMFORT to ekskluzywna usługa, w ramach której projektant umawia się na indywidualne spotkanie z Klientem na terenie budowy. Dzięki temu będą Państwo od początku uczestniczyć w każdym etapie projektu – od pomiarów po prace końcowe. Wizyta specjalisty umożliwi również poznanie indywidualnych preferencji odnośnie każdego szczegółu projektu.

Parametry usługi

Metraż: od 200 do 500 m²
Szczegóły usługi: wykonanie projektu aranżacji terenu na podstawie indywidualnego spotkania z Klientem na terenie budowy

Przebieg prac:

  • Spotkanie z projektantem na terenie posesji Klienta, dokonanie pomiarów na placu budowy, omówienie inwestycji. Specjalista Libet pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem
  • Przedstawienie indywidualnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni
  • Po uzgodnieniu projektu z Klientem i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, projektant przekazuje koncepcję do APS, u którego została zamówiona usługa

Czas oczekiwania na projekt:

2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu) od momentu złożenia zamówienia;

Wykorzystane materiały:

linia kostek szlachetnych Libet Decco (elegante, antico, colormix), linia płyt tarasowych Libet Impressio i płyty kamienne Libet Patio;

Dodatkowe wymagania:

aby zamówić usługę w APS-ie należy wypełnić formularz zamówienia, wybierając w rubryce opcję COMFORT oraz wpłacić kaucję w wysokości 700 zł netto.

Opcja III: Premium

 

Usługa PREMIUM obejmuje wizytę projektanta na terenie przyszłej budowy w wyznaczonym terminie. Zagospodarowanie przestrzenne tak dużego obszaru wymaga doświadczenia oraz fachowej wiedzy. Indywidualne spotkanie projektanta i inwestora umożliwia omówienie wszystkich szczegółów projektu oraz wykonanie stosownych pomiarów.

Parametry usługi

Metraż: od 500 m²
Szczegóły usługi: wykonanie projektu aranżacji terenu na podstawie indywidualnego spotkania z Klientem na terenie budowy

Przebieg prac:

  • Spotkanie z projektantem na terenie posesji Klienta, dokonanie pomiarów na placu budowy, omówienie inwestycji.
    Specjalista Libet pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem.
  • Przedstawienie indywidualnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni.
  • Po uzgodnieniu projektu z Klientem i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, projektant przekazuje koncepcję do APS, u którego została zamówiona usługa.

Czas oczekiwania na projekt:

2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu) od momentu złożenia zamówienia.

Wykorzystane materiały:

linia kostek szlachetnych Libet Decco (elegante, antico, colormix), linia płyt tarasowych Libet Impressio i płyty kamienne Libet Patio.

Dodatkowe wymagania:

aby zamówić usługę w APS-ie należy wypełnić formularz zamówienia, wybierając w rubryce opcję PREMIUM oraz wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł netto.